Behandling af personoplysninger og data

Håndtering af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet

Tilmelder du dig nyhedsbrevet på Mindhelper.dk, så håndterer vi de personoplysninger, du giver i forbindelse med din tilmelding (e-mailadresse og om du er fagperson, der arbejder med unge), indtil du aktivt afmelder dig nyhedsbrevet eller til vi lukker nyhedsbrevet på Mindhelper.dk.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet igen. I bunden af hver enkelt mail finder du et direkte link til at afmelde dig. Alternativt kan du også kontakte os på hej@mindhelper.dk og meddele, at du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet.

Håndtering af personoplysninger i forbindelse med bestilling af materialer

Bestiller du materialer om Mindhelper.dk, så behandler vi de personoplysninger, du giver i forbindelse med din bestilling (eksempelvis e-mailadresse).

Du kan altid skrive til os på hej@mindhelper.dk og bede om at få dine personoplysninger slettet fra systemet. Vi anonymiserer løbende de indsendte bestillinger og bevarer geografiske detaljer (postnummer, region) og mængden af bestilte materialer til brug for statistik.

Håndtering af personoplysninger i brevkassen

I Mindhelpers brevkasse kan unge mellem 13 og 20 år skrive ind med spørgsmål. Hvis der i forbindelse med et spørgsmål indtastes personoplysninger i fritekstfeltet, så bliver disse slettet eller anonymiseret indenfor maksimalt 3 arbejdsdage.

Dine oplysninger vil blive givet videre til relevante myndigheder, hvis der i spørgsmålet optræder oplysninger, der betyder, at vi er underlagt skærpet underretningspligt eller afværgepligt.

I tilfælde, hvor vi er forpligtet til at foretage en underretning, eller der er krav om afværgepligt, så bliver det oprindelige spørgsmål journaliseret i Region Syddanmarks journalsystem Acadre.

Håndtering af personoplysninger ved besøg på Mindhelper.dk

Ved besøg på webstedet registreres din IP-adresse og gemmes i 14 dage.

Vi kan i nogle tilfælde registrere hvilke IP-adresser, der har besøgt Mindhelper.dk. IP-adressen er en digital adresse, der knytter sig til den enhed, du besøger Mindhelper.dk fra. Det kan være din computer eller din telefon.

En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske, fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse.

Dataansvarlig

Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Mindhelper.dk
Center for Digital Psykiatri
Heden 11, 5000 Odense C

Telefon 9944 9550
Mail: centerfordigitalpsykiatri@rsyd.dk
CVR nr: 29190909

(Herefter Mindhelper.dk)

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen skal personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Mindhelper.dk hostes hos leverandøren Novicell A/S.

Mindhelper.dk har indgået databehandleraftale med Novicell A/S, der sikrer, at persondata bliver behandlet korrekt og sikkert.

Mindhelper.dk gemmer personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at brugeroplysningerne håndteres forsvarligt, og at de lever op til dine rettigheder som bruger.

Bliver dine data håndteret af en service (eksempelvis Heyloyalty ApS til nyhedsbreve), så foregår dette altid med en indgået databehandleraftale.

Alle dine data bliver sendt via en krypteret forbindelse.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der behandles om dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har desuden mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet. Region Syddanmark har en databeskyttelsesrådgiver. Rådgiveren kan fx vejlede dig om dine rettigheder som registreret i regionens IT-systemer.