Vi gør os umage med at sikre, at indhold på Mindhelper.dk er korrekt og ajourført. Vi kan dog ikke garantere, at oplysninger på hjemmesiden ikke indeholder unøjagtigheder eller trykfejl.

Alt indhold og alle oplysninger på hjemmesiden er udelukkende til information og kan på ingen måde erstatte en lægekonsultation eller anden form for professionel medicinsk rådgivning og/eller behandling.

Indholdet på hjemmesiden alene kan ikke bruges til at stille diagnoser eller foreslå behandling.

Center for Digital Psykiatri fraskriver sig alt ansvar for ethvert muligt krav, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet på denne hjemmeside.

Der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og Center for Digital Psykiatri er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside.

På Mindhelper.dk linker vi til andre internetsider. Som bruger skal du være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders indhold. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for indholdet på disse hjemmesider.

Center for Digital Psykiatri er en del af psykiatrien i Region Syddanmark. Mindhelper finansieres i fællesskab af de fem danske regioner.