Mindhelper skal være synonymt med indhold i høj kvalitet. Derfor bliver alt materiale udviklet i samarbejde med og kvalitetssikret af både interne og eksterne fageksperter. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med kvalitetssikring på Mindhelper.

Her på siden kan du læse mere om:

Mindhelper giver unge viden og råd om alt fra kærestesorger og ensomhed til angst og depression. At udvikle indhold i høj kvalitet kræver mange fagligheder. Derfor trækker vi på en række forskellige ekspertiser, når vi skriver artikler, skyder videoer og producerer undervisningsmateriale. Det kan eksempelvis være psykologer, der er specialiseret i en bestemt metode eller problematik. Eller det kan være fagfolk der har ekspertviden inden for et specifikt emne som eksempelvis mindfulness, mobning eller taknemmelighed.

Akkrediteret af RådgivningsDanmark

Mindhelper.dk er akkrediteret af RådgivningsDanmark. Det betyder, at vores rådgivning har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vi lever op til en række fælles standarder for gratis, sociale rådgivningstilbud.

For de unge og de fagpersoner, der benytter Mindhelper.dk, er kvalitetsstemplet deres sikkerhed for, at vi overholder nationale kriterier for faglighed, etik og lovgivning og en sikkerhed for, at vi hver dag gør vores bedste for at hjælpe unge til en bedre trivsel.

Vi er meget stolte af, at vores rådgivning har fået RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel.

Du kan læse mere om RådgivningsDanmarks akkreditering her.

Ekspertpanel hjalp os med at støbe fundamentet

Allerede før Mindhelper blev sluppet løs på internettet, nedsatte vi et ekspertpanel. Panelets vigtigste opgaver var sparring på sidens konkrete indhold, strategisk sparring og rådgivning om faldgruber.

Ekspertpanelet var nedsat med deltagere fra:

Udover ekspertpanelet fik vi stor hjælp af fagpersoner fra de fire partnerskabskommuner, der deltog i udviklingen af Mindhelper i perioden fra 2015 – 2017. Læs mere om, hvordan vi byggede version 1 af Mindhelper i denne procesevaluering (PDF).

Sådan udvikler og kvalitetssikrer vi indhold

Mindhelper dækker emnet unge og mental sundhed meget bredt. Fra kærestesorger til angst. Fra taknemmelighed til depression. Og vi formidler viden og råd i forskellige typer af indhold. Eksempelvis artikler, interviews, brevkassesvar og undervisningsmaterialer. 

De mange forskellige typer af indhold betyder, at vi ikke har én fast procedure for udvikling og kvalitetssikring af indholdet. Proceduren afhænger af det enkelte emne og den specifikke kontekst, det bliver kommunikeret i.

Men der er elementer, der går igen.

Her får du en kort beskrivelse af de trin, der tegner den typiske produktion af artikler og undervisningsmaterialer på Mindhelper.

  1. Desk-Research
    Inden vi skriver, starter vi med at gennemgå eksisterende litteratur. Det kan være bøger, artikler eller online-baserede forløb om emnet, der er udgivet af anerkendte eksperter. I nogle tilfælde mødes vi også med eksperter inden for de forskellige emneområder og interviewer dem som en del af vores indledende research.
  2. Eksperter gennemlæser og giver feedback på indhold
    Når vi er klar med de første udkast til indhold, får vi feedback på den faglige kvalitet fra fageksperter. Det kan være psykologer, der ligesom Mindhelper er tilknyttet Center for Digital Psykiatri. Eller eksterne eksperter. Typisk foregår det sådan, at fagpersoner har indhold til gennemlæsning flere gange, inden det sidste punkt sættes. Udover at være fagligt korrekt er det afgørende, at indhold også fungerer rent formidlingsmæssigt. Efter behov brugertestes indhold derfor også af unge inden publicering.
  3. Databaseret indholdsoptimering
    Når indhold er publiceret indsamler vi løbende feedback på det fra besøgende. Nederst på alle artikler, interviews og brevkasse har besøgende således mulighed for at angive om indholdet er nyttigt for dem eller ej. Status er, at over 15321 besøgende har benyttet denne mulighed.

Herunder kan du læse et eksempel på, hvordan vi bruger kvalitative og kvantitative data fra besøgende til at optimere indhold på Mindhelper.

Case: Sådan brugte vi feedback til at forbedre indhold om søvnproblemer

Søvnproblemer fylder hos mange unge, og vi har selvfølgelig også en artikel med gode råd. I  foråret 2018 opdagede vi dog, at der var noget galt med artiklen. Lidt for mange besøgende vendte tommeltotten nedad – men de skrev ikke hvorfor.

Vi måtte i arbejdstøjet: Hvad var der galt med artiklen? Vi fandt ud af, at artiklens indhold og råd matchede dårligt med den kontekst mange unge var i, når de læste artiklen. Helt kort så havde artiklen mange gode råd til at forebygge søvnproblemer. Men der var tomt på hylden med gode forslag til unge, der kl. 03.11 googler “søvnproblemer”, “svært ved at sove” og “hvorfor kan jeg ikke falde i søvn.” Der manglede simpelthen råd til, hvad du kan gøre her og nu, hvis du på fjerde time ligger søvnløs.

Derfor ændrede vi artiklen, så den nu starter med fire “det kan du gøre her og nu”-råd. Og først længere nede kommer så råd til at forebygge søvnproblemer.

Den lille øvelse har fået andelen af positive tommeltotter til at stige betydeligt.

Det er blot et enkelt eksempel på, hvordan vi løbende bruger kvantitative og kvalitative data fra besøgende og interviews med unge til at forbedre indhold og design på Mindhelper.

Kvalitetssikring af brevkassesvar

På Mindhelper har unge mellem 13 og 20 år mulighed for at skrive ind til brevkassen. Her får de personlige råd fra vores erfarne brevkasseredaktører. Den mulighed har 2719 unge benyttet siden lanceringen.

Spørgsmål til brevkassen bliver lige nu besvaret af 2 psykologistuderende, der er på kandidatuddannelsen.

Spørgsmålene i brevkassen spænder vidt. Et spørgsmål handler om kæresteproblemer. Et andet handler en tvist med vennerne. Og andre handler om særdeles alvorlige problemer. Derfor er arbejdet med at besvare spørgsmål i brevkassen organiseret på den måde, at vores brevkasseredaktører altid har mulighed for at sparre med erfarne psykologer fra Center for Digital Psykiatri.

Eksempler på eksterne eksperter, der har hjulpet os

De seneste år har vi eksempelvis fået hjælp og rådgivning til indholdsproduktion af:

Og det er blot et lille udpluk. Aktuelt arbejder vi på et online-forløb for unge om angst. Her forventer vi at komme til at sammen med Psykologteamet i Odense Kommune om indholdet.