Jeg er en folkeskoleelev og arbejder sammen med min gruppe i vores projektuge med folkeskolen om, hvordan man bedst muligt, videnskabeligt set, kan sætte en skoledag sammen.

Kære brevkasse

Jeg er en folkeskoleelev og arbejder sammen med min gruppe i vores projektuge med folkeskolen, om hvordan man bedst muligt, videnskabeligt set, kan sætte en skoledag sammen. Da vi skulle finde ud af, hvor lange skoledagene skulle være og hvor lang tid en lektion skulle vare, faldt vi over jeres artikel: Når koncentrationen svigter: 11 tips til at få lavet dine lektier. I artiklen forslog I, at man kunne bruge den såkaldte Pomodoro-teknik til at huske at holde pauser og strukturere sit arbejde. Da vi undersøgte denne teknik videre, fandt vi ud af at en god tilgang er, at du hver anden time (hver fjerde pomodoro) tager en længere pause mellem 20 og 30 minutter. Det vi vil spørge om er: Hvor mange omgange pomodoro, man kan køre, før man bliver for træt? Altså, hvor lange skal skoledagene være?

På forhånd tak.

Mvh. 5 folkeskoleelever: S, L, N, N og V. (15 år) 

(Pige, 15 år)


Hej S, L, N, N og V

Tusind tak for jeres spørgsmål. Det lyder som en spændende projektopgave.

Pomodoroteknikken
Pomodoroteknikken er et spændende redskab, når du skal arbejde fokuseret med at løse en opgave. Stil uret og gå så i kødet på opgaven. Men det er vigtigt, at vi ser det som et redskab, der er godt i specifikke situationer. Altså, en teknik til at sætte rammen omkring opgaveløsningen, mere end til at strukturere en hel skoledag efter.

Der hvor I måske kan lære noget fra den forskning, der er lavet omkring koncentration og pomodoroteknikken er i forhold til betydningen af pauser. Se det her resume af et større forskningsprojekt. Det er en lidt svær artikel, men den siger, at korte hyppige pauser er en god idé til, når man efterfølgende skal koncentrere sig om en opgave. 

Så svaret bliver (lidt diffust): Der er ingen fast øvre grænse for antallet af daglige pomodori. Det handler både om, at du kan træne evnen til at arbejde på den her måde. Og det handler om, at det er meget forskelligt, hvad vi hver især har det godt med. Derfor er det måske ikke det oplagte sted at lede efter svaret på, hvor lang en skoledag skal være. Men det I kan tage med er, at selv små pauser og afbræk har stor betydning for evnen til efterfølgende at koncentrere sig om at løse en opgave.

Go’ vind med opgaven.

Venlige hilsner Mindhelper