Hej Mindhelper

Er det anonymt?

(Dreng, 16 år)


Hej Dreng på 16 år

Kort og godt så: ja, vores brevkasse er anonym 🙂 Men jeg har lige lagt vores vilkår ind her nedenunder i svaret, så du kan læse, hvad anonymitet præcis betyder, hvis du har lyst. Vilkårene kan du også se, ved at trykke på vilkårs-linket inden du indsender dit brevkassespørgsmål. 

Jeg håber det besvarede dit spørgsmål 🙂

Hvad betyder det at jeg er anonym i brevkassen?

Mindhelpers brevkasse er en anonym rådgivning, hvor du kan tale åbent og trygt om stort og småt, der kan være svært i hverdagen. At være anonym betyder, at når du skriver til brevkassen, så kan vi ikke se hvem du er og vi har ikke adgang til andre informationer om dig, end dem du har skrevet i dit spørgsmål. Det er aldrig et krav, at du oplyser noget om dig selv for at skrive til Mindhelpers brevkasse.

Hvad betyder det at Mindhelper har tavshedspligt?

Vi må ikke give personoplysninger om dig videre til andre, med mindre vi er forpligtet hertil på grund af vores skærpede underretningspligt og afværgepligt (læs mere om dette nedenfor).

Mindhelper har skærpet underretningspligt

Alle borgere i Danmark har en personlig pligt til at underrette myndighederne, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forsømmelse eller andre forhold, som er til fare for dets trivsel, udvikling og sundhed. Herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb m.v.

Hos Mindhelper har vi skærpet underretningspligt. Det har vi, fordi vi er offentligt ansatte. Den skærpede underretningspligt betyder, at vi har pligt til at reagere, hvis dine oplysninger giver os formodning om, at du har behov for særlig støtte.

Det er meget individuelt, hvor mange oplysninger der skal til før, det er muligt for os at vide, hvem du er. Hvis du fx hedder noget specielt og bor i en lille by er det nemmere at genkende dig, end hvis du hedder noget meget almindeligt og bor i en stor by. Derfor skal du tænke over, hvor mange informationer du giver om dig selv.

Mindhelper har afværgepligt

Alle borgere i Danmark har pligt til at gøre, hvad der står i deres magt for at forebygge eller afværge en forbrydelse, der indebærer fare for menneskers liv eller velfærd, som man har kendskab til. Dette kaldes afværgepligt. Denne gælder også for Mindhelper.

Hvis du fx skriver til os, at du vil begå selvmord, bliver slået derhjemme, eller har været ude for et overgreb, skal vi kontakte alarmcentralen. Fx på baggrund af de oplysninger du har givet os, eller på baggrund af politiets mulighed for at spore din IP-adresse.

Vi har også pligt til at indgive en anmeldelse, hvis vi får kendskab til kriminelle handlinger, som du planlægger at begå.

De bedste hilsner fra en Mindhelper